Το COMPOST παράγεται από την ελεγχόμενη βιολογική ζύμωση ανακυκλωμένων κλαδεμάτων και άλλων επιλεγμένων παράγωγων της Κυπριακής γεωργίας και κηπουρικής.

Υλικά φυτικής προέλευσης ΜΟΝΟΝ.

Χωρίς καμία προσθήκη χημικών.

Bioprem leaflet

Γιατί χρησιμοποιώ Compost;

Διότι το Compost:

  1. Βελτιώνει την δομή και πυκνότητα του εδάφους καθιστώντας το πιο πορώδες  δημιουργώντας  ένα καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης για τις ρίζες του φυτού.
  2. Αυξάνει τη διαπερατότητα των «βαριών» εδαφών και μειώνει την απορροή και διάβρωση τους .
  3. Βελτιώνει τη δυνατότητα κατακράτησης  νερού και βοηθά στην αποτροπή της διάβρωσης των αμμωδών εδαφών.
  4. Παρέχει ποικιλία ιχνοστοιχείων και θρεπτικών συστατικών.
  5. Βοηθά στον έλεγχο η/και καταστολή ορισμένων φυτοπαθογόνων οργανισμών του εδάφους.
  6. Αποτελεί σημαντική πυγή οργανικής ουσίας για τα φυτά.
  7. Βελτιώνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων του εδάφους, και ενισχύει τη δυνατότητά τους να τροφοδοτούν τα φυτά με θρεπτικά συστατικά.
  8. Παρέχει ωφελίμους μικροοργανισμούς στα εδάφη και φυτοχώματα.
  9. Βελτιώνει και σταθεροποιεί το pH του εδάφους.
  10. Αδρανοποιεί η/και διασπά  συγκεκριμένες ρυπογόνες ουσίες.